Jan van Nuland, Haaften

 

 
"/Library/random-quote.lbi" -->

Model neemt me bij de hand


kunstenaar en model moeten elkaar inspireren. Die wisselwerking tussen is essentieel. Ik ben gevoelig voor interactie en juist daarom past tekenen en schilderen naar levende modellen bij me. Modellen zijn mijn favoriete onderwerpen. Het gaat me niet alleen om mooie lijnen, maar ook om de ziel. Ik probeer iemand te doorgronden en vervolgens dat karakter vast te leggen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere.
De kwaliteit van het werk wordt deels bepaald door wat zich tussen het model en mij afspeelt. Als het goed is, 'neemt een model me bij de hand'.

Zo ontstaan de mooiste dingen en krijgt het werk meerwaarde door toedoen van degene die poseert, zonder dat hij of zij dat weet.

Ik maak veel snelle schetsen tijdens sessies met meerdere kunstenaars waarbij we gezamenlijk een model inhuren. Als ik daarna thuiskom en ik heb me laten 'pakken', probeer ik dat gevoel vast te houden en werk ik de opzetjes verder uit. Op die manier zijn de meeste van mijn grote doeken ontstaan.